Andelskassen Oikos

Vestergade 48 F, 1. · 8000 Århus C  tlf. 8668 2333

Nørregade 6, 1. · 1165 København K  tlf. 3336 2332

Mail: aarhus@oikos.dk   -   kbh@oikos.dk

 

Etiske bankforretninger til fordel for verdens fattige.

Oikos er involveret i en række bæredygtige projekter blandt verdens fattige. En del af lånene er givet til mikrokreditinstitutioner, som formidler små lån til initiativrige mennesker, der blot er så fattige, at traditionelle banker ikke vil yde dem lån. Andre Oikoslån er givet til projekter som skaber arbejdspladser til fattige mennesker. Oikos har ydet lån til følgende projekter: 

SIDI, Frankrig: 1.6 mio. kr.
Udviklings- og investeringsorganisation med projekter i Asien, Afrika og Latinamerika.
Læs mere på fransk, engelsk eller spansk: www.sidi.fr
Læs om Oikos' samarbejde med SIDI.

Jamii Bora, Kenya: 1.000.000 kr.
Et stort og velfungerende mikrokreditprojekt med over 100.000 klienter fordelt over 36 byer. Projektet begyndte i 1999 som et opsparings- og låneprojekt blandt Nairobis tiggere.
I dag omfatter det mikrolån, opsparing, forsikring, og uddannelse samt bygning af en by 25 km uden for Nairobi. Læs mere:  www.jamiibora.org.
Læs om Oikos' støtte til Jamii Bora

ASIDME, Peru: 1.000.000 kr.
Et mikrokreditprojekt som Strømmestiftelsen har formidlet kontakten til.
Læs om Oikos støtte til ASIDME

Hattha Kaksekar, Cambodja: 754.000 kr.
Gennem SIDI har Oikos bidraget med dette lån til en af de mange mikrofinansinstitutioner, der hjælper med at bringe landet på fode igen. Læs mere: www.hkl.com.kh/Index.html
Læs om Oikos støtte til Hattha Kaksekar