Andelskassen Oikos

Vestergade 48 F, 1. · 8000 Århus C  tlf. 8668 2333

Nørregade 6, 1. · 1165 København K  tlf. 3336 2332

Mail: aarhus@oikos.dk   -   kbh@oikos.dk

 

Andelskassen Oikos ønsker at forbedre levevilkårene for verdens fattige. Det sker især ved at stille lavt forrentede lån til rådighed for fortrinsvis mikrofinanserings institutioner (MFI) 

 ·         Etik
I Andelskassen Oikos bliver dine penge investeret etisk med henblik på at rette op på uligheden i verden og forbedre forholdene for verdens fattige.
Oikos etiske retningslinjer
 
·         Medindflydelse
Du kan tegne andel i Andelskassen Oikos. Som andelshaver har du medindflydelse på andelskassens arbejde og politik. Desuden gør du det muligt for Oikos at låne flere penge ud til fortrinsvis mikrofinanserings projekter. Jo større andelskapital Oikos har, desto mere kan vi gøre for at hjælpe fattige mennesker. En andel koster min. 1.000 kr.
Køb en andel
 
·         Renter eller ej
I Andelskassen Oikos kan du have en almindelig konto, der bliver forrentet som i andre pengeinstitutter. Men Oikos giver dig også mulighed for at sætte dine penge ind på en rentefri konto som vi kalder 'Oikospenge'. Hvis du fravælger at få renter af dine penge, giver du Oikos mulighed for at låne flere penge ud til mikrofinansieringsprojekter.