Andelskassen Oikos

Vestergade 48 F, 1. · 8000 Århus C  tlf. 8668 2333

Nørregade 6, 1. · 1165 København K  tlf. 3336 2332

Mail: aarhus@oikos.dk   -   kbh@oikos.dk

 

Pengeinstitut med samvittighed

Repræsentantskabet vedtog på generalforsamlingen i maj 1999 et sæt etiske retningslinjer for Oikos' drift. Retningslinjerne beskriver Oikos' holdning til penge, miljø, etik og lånekriterier til projekter til fordel for verdens fattige.

Oikos holdning til penge:
• Oikos afstår fra valutaspekulation 
• Oikos ønsker at vokse men ikke for enhver pris
• Oikos ønsker fuld åbenhed i alle sine foretagender
• Oikos' bestyrelse arbejder ulønnet
• Oikos arbejder med minimale driftsomkostninger

Oikos holdning til lånekriterier:
Projektet skal bidrage til social og økonomisk udvikling
• Fokus på projektets økologiske indflydelse.
• Fokus på at lånene kommer især kvinderne tilgode
• Projektet skal være økonomisk bæredygtigt 

Oikos' etiske retningslinjer