Andelskassen Oikos

Vestergade 48 F, 1. · 8000 Århus C  tlf. 8668 2333

Nørregade 6, 1. · 1165 København K  tlf. 3336 2332

Mail: aarhus@oikos.dk   -   kbh@oikos.dk

 

Andelskassen Oikos ejes af andelshaverne. Hver andelshaver har én stemme på den årlige generalforsamling. 

Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes om foråret. Her vælges repræsentantskabet og de overordnede retningslinier debatteres. Årsberetningen gennemgås og årsregnskabet godkendes. Læs den sidste årsrapport.  

Repræsentantskab
Repræsentantskabet har 21-31 medlemmer. Repræsentantskabet vælger andelskassens bestyrelse samt medlemmer til relevante udvalg. 

Bestyrelse
Bestyrelsen består af 7-9 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet. Halvdelen af medlemmerne er på valg hvert år.

Ekstern revision
Andelskassen Oikos årsregnskab og generelle drift kontrolleres af en  statsautoriseret revisor, der vælges for ét år ad gangen. Andelskassens statsautoriseret revisor er BDO Revision, Nykøbing Mors
Vedtægter
Du kan læse mere detaljeret om Andelskassen Oikos organisation og regelsæt i vedtægterne.