Andelskassen Oikos

Vestergade 48 F, 1. · 8000 Århus C  tlf. 8668 2333

Nørregade 6, 1. · 1165 København K  tlf. 3336 2332

Mail: aarhus@oikos.dk   -   kbh@oikos.dk

 

Andelskassen Oikos og Oikosfonden var vært ved panelsamtale om
’Grådige Penge versus Bæredygtig Økonomi’

Event: De Himmelske Dage
D. 6. maj 2016 på Rådhuspladsen i Kbh.

Paneldeltagerne: 
Kristine Kaaber Pors der bidrog med udgangspunkt i egne oplevelser med mikrolån, og hvad små beløb kan gøre. Samt penge som udtryk for magt.

Forfatter Knud Vilby bidrog med det globale udsyn og satte det i relation til 2030-målene.

Bankdirektør Lars Pehrson har fra ’Merkur’ mange års erfaring med bæredygtigt pengeforvaltning, som et udtryk for at penge kan håndteres uden grådighed og være samfundsgavnlige.

• Underviser og forsker Rune P. Wingård har som forsker fingeren på pulsen m.h.t. bæredygtig udvikling og gav et bud på hvordan vi kan bevæge os i den retning.

Biskop Stubkjær har i Folkekirkens Nødhjælp i mange år administreret ’generøse penge’. Men selv de skaber ikke nødvendigvis bæredygtig udvikling. Hvad mere skal der til?

Flemming Kramp bød som ordstyrer velkommen til de fem paneldeltagere, og bad dem om et oplæg på 10 min. hver.

Kristine Kaaber Pors fik ordet først.
Erfaringerne med selvhjælpsgrupper i udviklingslandene viser at fattige kvinder, som før var henvist til lånehajer men nu har mulighed fir at organisere sig, naturligvis gerne vil med for at kunne få et lån, men faktisk viser det sig at disse lån blot er indgangen til noget der er meget større, nemlig et fællesskab og et andet sprog om at kvinder fra fattige familier også er værdifulde og også kan bidrage.

I Tanzania skabte den lutherske kirke et landbrugsprojekt baseret på bondegrupper, hvor opsparing og mikrolån kombineres med bæredygtige og mere effektive landbrugsmetoder.
Men bekymringen kan være at de svageste ikke kommer med, f. eks. handicappede og AIDS-syge, og det er en udfordring man i sådanne projekter må arbejde med løbende.

Jeg har tænkt en del over begrebet: penge som magt. Man kan næsten bruge et billede med ild der skal tæmmes for at gavne fællesskabet for hvis den er utæmmet kan den måske gavne enkeltpersoner og skade andre. Hurtigt voksende kapitalisme med hedge-fonde trækker i den gale retning; de rige bliver rigere og mere samfunds-uansvarlige. Tænk på Panama-papirerne.