Andelskassen Oikos

Vestergade 48 F, 1. · 8000 Århus C  tlf. 8668 2333

Nørregade 6, 1. · 1165 København K  tlf. 3336 2332

Mail: aarhus@oikos.dk   -   kbh@oikos.dk

 

Andelskassen Oikos og Oikosfonden var vært ved panelsamtale om
’Grådige Penge versus Bæredygtig Økonomi’ - del 4

Event: De Himmelske Dage
D. 6. maj 2016 på Rådhuspladsen i Kbh

Direktør Lars Pehrson fra den almennyttige andelskasse Merkur, var næste mand:
Lars præsenterede sig som direktør gennem 30 år i Merkur, som har fokuseret bevidst på bæredygtige projekter. Merkur har en balance på 30 mia. kr. og har 26.000 kunder.
Lars lagde ud med at præsentere et paradoks: Vi er tilbøjelige til at se penge som det allermest konkrete i verden – men penge er netop ikke konkrete men totalt menneskeskabt. Pengesystemet er en kollektiv kontrakt vi selv har skabt.

Vi er som mennesker ikke 100 procent rationelle og egennyttige – sådan som økonomernes model om ”economic man” forudsætter. Økonomernes model bygger på en illusorisk forudsætning! Finansministeriets model hedder paradoksalt nok DREAM (Danish Rational Economic Agents Model) som antager at danskerne er rationelle og kun handler rationelt.

Set fra et almennyttigt synspunkt er der et skisma mellem vores egeninteresse som personer og som samfund/demokrati – realiteten er at vi alle er afhængige af hinanden. Økonomisk egeninteresse er iflg. Adam Smith det mest rationelle og vil blive reguleret af markedet – men det holder ikke – og hvis vi alle udlevede vores egeninteresse, ville det for alvor gå galt.

For ikke kun at have de negative briller på, så er der også håb:
IT giver mulighed for større fokus på gennemsigtighed. Det er afsløringen af Panama-papirerne et godt eksempel på. Desuden debatteres det meget mere åbent i mange pensionskasser, hvad vi vil have ud af vores pensionsopsparing. Det er absurd at satse på et afkast, der udpiner planeten! Fremover vil bankerne også gradvist blive holdt mere ansvarlige fordi økonomien bliver meget mere offentlig og åben!

Økonomi var tidligere meget mere privat, men det ændrer sig, og det ser jeg som et håbstegn.
Et nyt buzzword er: impact investment – det betyder at borgerne får mulighed for at få et afkast, der påvirker samfundet positivt.

Lars sluttede af med at fortælle hvordan Merkur har været med til at skabe ’Global Alliance for Banks’, som er et fællesskab for samfundsgavnlige pengeinstitutter.