Andelskassen Oikos

Vestergade 48 F, 1. · 8000 Århus C  tlf. 8668 2333

Nørregade 6, 1. · 1165 København K  tlf. 3336 2332

Mail: aarhus@oikos.dk   -   kbh@oikos.dk

 

Andelskassen Oikos og Oikosfonden var vært ved panelsamtale om
’Grådige Penge versus Bæredygtig Økonomi’ - del 3

Event: De Himmelske Dage
D. 6. maj 2016 på Rådhuspladsen i Kbh.

Forsker Rune Wingård fra RUC fik derefter ordet:

Fagfolk siger at Grønlands indlandsis vil forsvinde inden århundredets udgang. Kystbyer i verden vil pga. stigende storme blive ubeboelige inden århundredets udgang… Dette bygger på data fra NASA.
Dette er frygtelig frustrerende fordi man tilsyneladende ikke kan gøre noget og fordi der ikke er budget til at gøre noget. Denne absurde situation kalder på en demokratisering af pengesystemer – en demokratisering af selve pengeskabelsen, for samfundet er i en kunstigt skabt knaphedssituation:

Bankerne bestemmer selv i for høj grad, hvor pengene skal hen og pengene er ikke der, hvor der er mest brug for dem. Det er ikke demokratisk.
Sagen er at de private banker selv skaber nye penge når de giver et lån og blot skriver at man skylder banken disse nye penge som så skal tilbagebetales. Derfor er der brug for et nyt system hvor bankerne kun kan låne de penge ud de har og overlade det til nationalbanken at øge pengemængden – for eksempel i takt med at bruttonationalproduktet, BNP, vokser.
Det er for tiden ca. 30 mia. kr. om året. Det bliver så nødvendigt at have en klar opdeling mellem hvem der skaber penge og hvem der bruger dem. I dag har vi begrebet elektroniske penge og det medvirker også til at problemet må løses.