Andelskassen Oikos

Vestergade 48 F, 1. · 8000 Århus C  tlf. 8668 2333

Nørregade 6, 1. · 1165 København K  tlf. 3336 2332

Mail: aarhus@oikos.dk   -   kbh@oikos.dk

 

YMCA i Øst-Jerusalem

YMCA driver under særdeles vanskelige vilkår et vidtforgrenet arbejde i Jerusalem og på Vestbredden. Oikos har ydet et lån på 1,5 mio.kr. til  at styrke deres aktiviteter i deres hovedkvarter, som er udgangspunktet for deres mange aktiviteter.

Psyko-social rehabilitering af børn og unge.
Børn og unge der er født handicappede eller er kommet fysisk og psykisk til skade i den mangeårige konflikt mellem israelere og palæstinensere. YMCA har længe været førende i forhold til behandling af disse børn og unge, så de bliver hjulpet med deres traumer, og lærer at leve med deres handicap, samt finder en egnet uddannelse eller arbejde. YMCA gør derved et arbejde for at skabe større forståelse og accept i familierne og samfundet for disse menneskers situation.

Uddannelse og træning til flere målgrupper
Disse programmer forbedrer den socioøkonomiske status og inddragelse af kvinder, teenagere samt dårligt stillede unge i det palæstinensiske samfund gennem en styrkelse af deres uddannelse og vurdering af deres kompetencer, intensiv træning og kortvarige kurser både i byen og på landet.

Målet er at styrke deres initiativer og kapacitet for at opnå en bæredygtig udvikling i lokalsamfundet samt forbedre produktiviteten og lette kvinders adgang til finansielle ressourcer. Derved kan de skabe en øget indkomst til sig selv og deres familier.

YMCA har et tilbud om faglige uddannelser til begge køn inden for industrisektoren. De giver også mulighed for lån til iværksættere.

Oikos har ydet et lån på 1,5 mio. kr. til at styrke deres aktiviteter. Lånet er etableret i 2014 og forventes afviklet i 2019. Folkekirkens Nødhjælp kautionerer for lånet.

Læs mere på YMCA's spændende hjemmeside: www.ej-ymca.org