Andelskassen Oikos

Vestergade 48 F, 1. · 8000 Århus C  tlf. 8668 2333

Nørregade 6, 1. · 1165 København K  tlf. 3336 2332

Mail: aarhus@oikos.dk   -   kbh@oikos.dk

 

På denne side finder du links, som primært fortæller om mikrofinansiering som et effektivt redskab til at bekæmpe fattigdom, samt links til nogle af de vigtigste aktører indenfor mikrofinans.
Klik på overskriften for at komme til organisationernes website.

Microcreditsummitcampaign
Microcreditsummitcampaign (MCS) arbejder for at sikre at 175 million af de fattigste familier, specielt kvinderne i disse familier, modtager mikrokreditter til beskæftigelse og andre finansielle tjenester inden slutningen af 2015.
MCS arbejder ligeledes med at sikre at 100 millioner familier overstiger fattigdomsgrænsen på US$1 om dagen, tilpasset purchasing power parity (PPP), mellem 1990 og 2005.

CGAP
CGAPs vision er en verden hvor fattige mennesker regnes for at være værdifulde kunder i deres lands finansielle system. Organisationen, som har kontorer i Verdensbanken, hjælper med at opbygge effektive og ligeværdige lokale finansmarkeder der tilbyder alle fattige let tilgængelige finansielle tjenester som de har råd til. 

The Mix Market
The Mix Market er en global mikrofinans database der indsamler relevant data om MFIer, offentlige og private midler som investerer i mikrofinans og MFI netværk som er relevant for industriens aktører og offentligheden. Mix Market arbejder på at udvikle et transparent informationsmarked som knytter MFIer sammen med globale investorer og donorer. Information om mange Oikos-støttede MFIer kan findes på hjemmesiden.

Planet Rating
Planet Rating er en global institution som bedømmer og rangerer mikrofinansinstitutioner vha. GIRAFE, en unik og innovativ metode - udviklet af Planet Rating - til at evaluere mikronfinansinstitutioners performance og  institutionelle risiko. 

Grameen Bank, Bangladesh
Grameen Bank blev startet af Muhammed Yunus som i 2006 fik Nobelsfredsprisen for udviklingen af mikrokreditter - Banking for the poor!

MFTransparency
MFTransparency er et globalt initiativ som arbejder for at mikrofinansindustrien skal være kendetegnet ved transparens i prisfastsættelse, hæderlighed og fattigdomsbekæmpelse.