Andelskassen Oikos

Vestergade 48 F, 1. · 8000 Århus C  tlf. 8668 2333

Nørregade 6, 1. · 1165 København K  tlf. 3336 2332

Mail: aarhus@oikos.dk   -   kbh@oikos.dk

 

Foreningen Oikosfonden

Det hænder at andelshavere beslutter at give deres andelsbeviser tilbage til Oikos eller at donere et beløb fra en konto til andelskassen. Ofte er det i forbindelse med et testamente, men det kan også være i forbindelse med afvikling af nogle engagementer hvor vedkommende på den måde siger ’tak for god behandling’.

Det er vi selvfølgelig glade for i Oikos, men det giver et problem, fordi lovgivningen siger at Oikos ikke selv må eje sine andelsbeviser. Det problem løste vi i 2009, da generalforsamlingen oprettede ’Foreningen Oikosfonden’ som er en selvstændig almennyttig forening og som derfor kan være ejer af disse andelsbeviser.

Nogle år senere (2013) blev foreningen omdannet til en almennyttig fond som er berettiget til at modtage gaver der kan fratrækkes på selvangivelsen efter ligningslovens regler § 8 A. Det er der et voksende antal bidragydere der benytter sig af.

Fonden har formål fælles med andelskassen ved at fremme udvikling blandt verdens fattige. De senere år har fonden kunnet uddele over 200.000 kr. årligt mest i form af mindre beløb, hvor et lille beløb har kunnet gøre en stor forskel. På hjemmesiden www.oikosfonden.dk kan du følge med i de projekter fonden har støttet samt læse nyhedsbreve, regnskaber, årsberetninger m.v.

Vil du forære dit andelsbevis til andelskassen skal du kontakte kontoret i Århus eller København. Vil du give et bidrag til fondens arbejde kan beløbet indsættes på dens konto i Oikos, Reg. 8418, Konto 8920008403. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til andelskassen eller på mail til: formanden@oikosfonden.dk 

Venlig hilsen
Flemming Kramp, formand