Andelskassen Oikos

Vestergade 48 F, 1. · 8000 Århus C  tlf. 8668 2333

Nørregade 6, 1. · 1165 København K  tlf. 3336 2332

Mail: aarhus@oikos.dk   -   kbh@oikos.dk

 

Hønsefarm, Zambia

Church of Central Africa Presbyterian i Zambia ønsker at iværksætte et projekt med at avle fjerkræ til slagtning, som kan skabe en væsentlig indtægt til kirken og den omfattende virksomhed der drives. Målet er med tiden, at gøre kirkens arbejde mere uafhængig af udenlandske donationer. 

Kirken ejer en farm med 6 huse 20 km. udenfor hovedstaden Lusaka. Farmen ligger i nærheden af gode potentielle aftagere af produkterne som kostskoler, rekreationscentre, hoteller m.v. Oikoslånet skal gå til opbygning af infrastruktur i form af 2 huse til hønseavl. Indkøb af høns, en lastbil og aflønning af personalet på gården.

Church of Central Africa Presbyterian i Zambia driver et omfattende arbejde med uddannelse, sundhed, vand og sanitet, landbrug, HIV/AIDS, forældreløse børn og hjemmepleje.
Der er stor vækst i medlemstal og aktiviteter, men kirken har svært ved at gøre sig uafhængig af støtte fra udenlandske donorer. Det ønsker kirken at gøre noget aktivt ved, ved at drive denne hønsefarm. 

Oikoslånet: dkr. 300.000, etableret i 2009. Projektet har vanskeligheder med at betale afdragene på lånet til tiden. Allan Andersen, direktør i Oikos var på besøg i efteråret 2014 for at mødes med ledelse.
Hønsefarmen kører på halv kraft. Lastbilen er gået i stykker, og på mødet blev det tydeligt, at der manglede ledelseskompetencer til at beslutte, hvad der forretningsmæssigt er bedst at gøre.
Oikos foreslog at sælge lastbilen, når der ikke var penge til at reparere den, og investere pengene i flere høns, så rammerne kunne blive fuldt udnyttet. Der arbejdes på en ny business plan, hvor lånets afviklingsperiode forlænges.