Andelskassen Oikos

Vestergade 48 F, 1. · 8000 Århus C  tlf. 8668 2333

Nørregade 6, 1. · 1165 København K  tlf. 3336 2332

Mail: aarhus@oikos.dk   -   kbh@oikos.dk

 

Reformed Church, Zambia

Den reformerte kirke i Zambia driver bla. 6 gymnasier, 9 grundskoler og 2 hospitaler. Deres social velfærds afdeling samarbejder med regeringsprogrammer for fødevaresikkerhed, sundhed, forældreløse børn samt læse- og skrivefærdigheder for voksne.

I 2004 besluttede kirken at skabe bæredygtige aktiviteter, der kunne fremme økonomisk vækst. Et center for træning af lægfolk i Chipata, og et center for træning af unge i Lusaka, har udvidet deres virksomhed, så de kan skabe en økonomisk indkomst.

Målet er at centeret i Chipata skal drives som hotel- og konferencevirksomhed. Det betyder renovering af eksisterende faciliteter og konstruktion af nye konferencefaciliteter. Samt renovering og udvidelse af andre bygninger til brug som gæstehus. Tanken er at centeret skal udvikle sig til stordrift med hjælp af Oikoslånet. Der ligger et omfattende og grundigt gennemarbejdet projektforslag bag låneansøgningen.


Allan Andersen, der er direktør i Oikos, var på besøg i efteråret 2014, og ses her foran den konferencesal som Reform Church har bygget for Oikoslånet. Konferencesalen bliver brugt til ??

Kirken modtog et Oikoslån på dkr. 1.000.000 i 2010 med afvikling over 5 år. Folkekirkens Nødhjælp kautionerer for lånet. Lånet er blevet forlænget med ? år, for