Andelskassen Oikos

Vestergade 48 F, 1. · 8000 Århus C  tlf. 8668 2333

Nørregade 6, 1. · 1165 København K  tlf. 3336 2332

Mail: aarhus@oikos.dk   -   kbh@oikos.dk

 

Pensionsopsparing efter temperament

Andelskassen Oikos tilbyder ratepension og aldersopsparing som pensionsopsparing. Der er mange regler på pensionsområdet, så spørg for individuel rådgivning.

Ratepension
Hvis du gerne vil have din pension udbetalt med lige store beløb over en årrække, er ratepension noget for dig. Du kan indsætte kr. 50.900 om året (2014 niveau). 
Du kan oprette en ratepension indtil du er 60 år. Udbetalingen kan finde sted 5 år efter oprettelsen, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du er berettiget til at gå på efterløn.

Udbetalingen skal starte senest i det år du fylder 75. Udbetalinger fra ratepension beskattes som almindelig indkomst. Du får fuld fradragsret for indskuddene. Indestående kan placeres i værdipapirer.
 
Aldersopsparing
Aldersopsparingen afløste i 2013 kapitalpensionen.
Alle, som ikke er fyldt 75 år, kan oprette en aldersopsparing. Udbetalingen af din alders opsparing påvirker ikke det beløb, du modtager i folkepension. Du kan i 2016 højst indbetale 28.900 kr.
Du får ikke fradrag for dine indbetalinger til aldersopsparingen, til gengæld betaler du ingen afgift til staten, hvis opsparingen udbetales ved opnået pensionsudbetalingsalder.  Pensionsudbetalingsalder er 5 år før folkepensionsalderen. Der er dog fastlagt særlige pensionsudbetalingsaldre for personer født i perioden 1. januar 1954 – 30.juni 1960.

Udbetalingen kan tidligst ske ved opnået pensionsudbetalingsalder og senest 15 år herefter.
Aldersopsparingen udbetales som udgangspunkt som et engangsbeløb. Du har dog mulighed for at vælge at få din opsparing udbetalt over flere gange (deludbetaling). Du kan fortsætte med at indbetale på pensionen, også efter du har fået den deludbetalt. Hvis aldersopsparingen ophæves i utide (helt eller delvist) betales en afgift på 20 pct. til staten af pensionsværdien.
 
Alle pengeinstitutter er sikret gennem 'Garantiformuen'. Derigennem er alle indskud op til 100.000 euro sikret for alle kunder. Derudover er alle indskud, der efter loven er pensionskonti og børnopsparingskonti, sikret uanset størrelsen på indeståendet.