Andelskassen Oikos

Vestergade 48 F, 1. · 8000 Århus C  tlf. 8668 2333

Nørregade 6, 1. · 1165 København K  tlf. 3336 2332

Mail: aarhus@oikos.dk   -   kbh@oikos.dk

 

Øvrige indlån

Budgetkonto
Oikos tilbyder en budgetkonto til betaling af de faste udgifter, og vi er behjælpelig med at udarbejde et budget mod betaling.

Opsparingskonto
Du kan få opsparingskonto til næste års ferie eller længere rejse.
 
Garantiformuen
Alle pengeinstitutter er sikret gennem Garantiformuen. Derigennem er alle indskud op til 100.000 euro sikret for alle kunder. Derudover er alle indskud, der efter loven er pensionskonti og børnopsparingskonti, sikret uanset størrelsen på indeståendet.