Andelskassen Oikos

Vestergade 48 F, 1. · 8000 Århus C  tlf. 8668 2333

Nørregade 6, 1. · 1165 København K  tlf. 3336 2332

Mail: aarhus@oikos.dk   -   kbh@oikos.dk

 

Bliv andelshaver og medejer af Andelskassen Oikos

Andelskassen Oikos ejes af andelshavere, som alle har købt andelskapital for min. 1.000 kr. Andelskapitalen er den største del af Oikos egenkapital. Oikos vil gerne låne flere penge til mikrofinansiering, og størrelsen på udlån til verdens fattige afhænger af hvor stor egenkapitalen er. 
 
Få indflydelse – og adgang til billige lån
Når du har købt andelskapital i Oikos, bliver du medejer og er berettiget til at stemme på generalforsamlingerne. På den måde får du indflydelse på Oikos' arbejde og politik. Hver andelshaver har én stemme uanset andelens størrelse, så alle andelshavere har noget at skulle have sagt. Som andelshaver har du mulighed for at gøre brug af Oikos' billige lån
 
Det er let at blive andelshaver
Tag kontakt med en af filialerne.  Andele er ikke omfattet af loven om indskydergaranti og giver ingen rente. Andelskapitalen er også risikovillig kapital. 

Hvis du som andelshaver ønsker at afhænde din andel, kan du enten sælge den til anden side eller forære den væk. I henhold til lovgivningen må andelskassen ikke selv indløse andele, men hvis du vil sælge din andel, hjælper Oikos med at videreformidle et salg.