Andelskassen Oikos

Vestergade 48 F, 1. · 8000 Århus C  tlf. 8668 2333

Nørregade 6, 1. · 1165 København K  tlf. 3336 2332

Mail: aarhus@oikos.dk   -   kbh@oikos.dk

 

• Litteratur om mikrolån på dansk

 

Hæftet 'Mikrofinans – forretning eller udviklingsværktøj?' giver en grundig præsentation af mikrofinansiering og den udvikling der er sket og sker indenfor området. Hæftet præsenterer også forskellige udviklingstendenser indenfor mikrofinansiering, og giver et godt indblik i hvordan mikrofinansiering opererer.
Hæftet kan downloades som pdf. fil her, eller bestilles gennem Andelskassen Oikos kontorer. Prisen er 30 kr. + forsendelse.
Den kan også lånes på biblioteket. Spørg efter ’Mikrofinans’ af Flemming Kramp, ISBN nr. 87-991338-0-6 
 

I forbindelse med den første udgivelse i 2006 skrev U-landsnyt:

"Vi skal hilse og sige fra redaktionen af u-landsnyt, at hæftet bestemt er læseværdigt og tankevækkende - og i øvrigt holdt i et velgørende klart og letforståeligt sprog"

 

Økumenisk Tid skrev:

"Hæftets styrke er, at den er meget ærlig, hvad angør problemerne med mikrokredit, ikke kun set fra et rent forretningsmæssigt synspunkt. Der er på ingen måde tale om en flerfarvet reklamefolder, men en nøgtern beskrivelse af såvel fordele og ulemper ved denne form for udviklingshjælp"