Andelskassen Oikos

Vestergade 48 F, 1. · 8000 Århus C  tlf. 8668 2333

Nørregade 6, 1. · 1165 København K  tlf. 3336 2332

Mail: aarhus@oikos.dk   -   kbh@oikos.dk

 

• Hvorfor er renten for mikrolån så høje?

MFI betyder Mikro Finans Institution, og er de lokale kontorer som administrerer og varetager lån og opsparing og undertiden også forsikring mod sygdom/dødsfald blandt låntagere af mikrokreditter.

En MFI's rentesats er relativt høj, fordi MFI'en:
• Har mange små lån
• Har højere etablerings- og tilsynsomkostninger
• Har flere ansatte pr. udlån
• Har store rejseudgifter - kunderne kommer ikke til banken, banken
kommer til kunderne!
• Har udgifter til uddannelse af lokale medarbejdere.