Andelskassen Oikos

Vestergade 48 F, 1. · 8000 Århus C  tlf. 8668 2333

Nørregade 6, 1. · 1165 København K  tlf. 3336 2332

Mail: aarhus@oikos.dk   -   kbh@oikos.dk

 

• Hvorfor låner Oikos penge til mikrokreditter?

Gruppen af idealister bag Oikos ønsker at støtte verdens fattige på en anden måde end de store hjælpeorganisationer, som typisk giver gavebistand.

 

Mikrokredit er en kombination af opsparing og lån til verdens fattige. Man skønner at 80% af verdens befolkning ikke har adgang til at låne i et almindeligt pengeinstitut. De er for fattige og kan ikke stille sikkerhed for et lån.

 

Mikrokreditter er hjælp til selvhjælp. Dermed skabes grobund for ændrede levevilkår, så børnene fx kan komme i skole og der kan skabes end tryggere hverdag. Et mikrolån kan være på nogle få hundrede kroner og op til adskillige tusinde kroner. Det er ikke lånets størrelse, men adgangen til overhovedet at låne, der er det afgørende.