Andelskassen Oikos

Vestergade 48 F, 1. · 8000 Århus C  tlf. 8668 2333

Nørregade 6, 1. · 1165 København K  tlf. 3336 2332

Mail: aarhus@oikos.dk   -   kbh@oikos.dk

 

Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem Githa Kurdahl

Jeg studerede på CBS og skrev bacheloropgave om Oikos i 2007. Igennem arbejdet med opgaven fik jeg et indgående kendskab til andelskassens mission, historie og organisation, og ikke mindst mikrofinansaktiviteterne, som Oikos etablerer via Oikoslånene. Jeg blev meget optaget af mikrofinans og har derfor interesseret fulgt med i Oikos' udvikling på sidelinjen.

Siden mine studier på CBS har jeg selv arbejdet med mikrofinans og fået kompetencer og erfaringer inden for området. Det er særligt i forhold til Oikos' kerneforretning – Oikoslånene - at jeg gerne vil bidrage. Jeg har erfaringer med at skabe vækst i låneporteføljen, monitorering, koordination, kommunikation og strategi.
Jeg er selv meget passioneret om mikrofinans og har fået erfaringer med, hvad man skal være opmærksom på i etableringen af mikrolån, så lånene bliver et værdifuldt redskab for låneren.

Jeg glæder mig utrolig meget til at blive en del af bestyrelsesarbejdet i Oikos og dermed engagere mig i at give verdens fattigste adgang til finansielle ydelser.