Andelskassen Oikos

Vestergade 48 F, 1. · 8000 Århus C  tlf. 8668 2333

Nørregade 6, 1. · 1165 København K  tlf. 3336 2332

Mail: aarhus@oikos.dk   -   kbh@oikos.dk

 

Kooperation giver bedre priser på mango

Oikocredit i Holland er en stor aktør på mikrofinansmarkedet, og en af Oikos' samarbejdspartnere.

Et af deres fokusområder er landbrug. De har bl.a. investeret i småbønder i Senegal, der producerer mango. 75 % af befolkningen arbejder i landbruget, men landdistrikterne har ikke elektricitet, rent drikkevand, landbrugsudstyr eller kunstvanding.

Landdistriktet Casamance er en af de fattigste regioner i Senegal, men det er en frugtbar del af det vestafrikanske land. Her er landbrug den eneste indtægtskilde, men der er en dårlig infrastruktur, lave indkomster og næsten ingen investeringer. Dette kombineret med regionens afsides beliggenhed har betydet, at småbønderne har manglende adgang til de nationale markeder, for slet ikke at tale om eksport af deres produkter.

Oikocredits landechef for Senegal så potentialet for at investere i fødevareproduktion. Men først skulle småbønderne organiseres. Landechefen cyklede derfor rundt i regionen for at spørge i de lokale landsbyer, hvilke eksisterende grupper der allerede var, og opfordrede dem til at danne et kooperativ.
De nye eller allerede eksisterende grupper fik hjælp af en partnerorganisation til at uddanne de lokale grupper, så de kunne etablere et kooperativ. I dag har cooperativet COPEX-Sud 3.500 medlemmer, som alle producerer mango.

Der er også oprettet et kooperativ for kvinder, som dyrker salat, tomater og andre grøntsager, hvor de har mulighed for at arbejde sammen om at producere mængder, der er store nok både til de nationale markeder og til eksport.

Coperativet COPEX-Sud har fået støtte fra Oikocredit International med egenkapital og organisering til et kommercielt selskab, der køber mango og andre produkter fra medlemmerne til en rimelig pris. Der er blevet investeret i moderne anlæg til nedkøling og pakning af mango. Anlægget sikrer god afsætning for småbønderne og bæredygtig beskæftigelse til 150 personer, størstedelen kvinder.

Det vigtigste mål for Oikocredit var at forbedre levevilkårene for småbønderne i Casamance-regionen i Senegal samt at opbygge en mere sikker fremtid for dem. En af betingelserne fra Oikocredit var også, at kvinderne skulle være berettiget til deres egen jord, da de af erfaring ved, at det bidrager til den sociale udvikling i regionen.