Andelskassen Oikos

Vestergade 48 F, 1. · 8000 Århus C  tlf. 8668 2333

Nørregade 6, 1. · 1165 København K  tlf. 3336 2332

Mail: aarhus@oikos.dk   -   kbh@oikos.dk

 

Bestyrelsesformanden har ordet

Kære alle
Et tidligt og smukt forår har beredt mange af os til at kunne nyde ”de lyse nætters tid”. På denne tid af året tænker jeg ofte på Anders Bodelsens bog af samme titel. Den var et must at læse i gymnasiet. Denne dejlige årstid får mig til at mindes min pure ungdom og studentertid. Det er i denne periode af ens liv, hvor frøene for ens fremtid virkelig begynder at spire, og ens drømme, holdninger og værdier formes.

Jeg har selv igen tyvstartet sommeren med en ferie til Bologna, Vicenza og Venezia. Smukke, spændende og meget gamle byer. Det var i Venezia i slutningen af 1400-tallet, at de først begyndte at gøre brug af det grundlæggende regnskabsprincip, som vi stadig benytter i dag, kendt som det dobbelte bogholderis princip. Det kan jo glæde én, som er glad for tal og dermed finder glæde i at arbejde med disse. I hverdagen omkring en bank består det i stor udstrækning i at sætte sig ind i vore kunders økonomi og at kunne rådgive og støtte om mulighederne for at opfylde drømme og mål. 

I fortsætter med at vise Oikos tillid ved at placere indskud og opsparing, der sikrer Oikos en stadigt stigende balance. Vores egenkapital skal følge med. Kravene fra politikerne og dermed Finanstilsynet er stærkt stigende i disse år, og selv traditionelle små banker er gennemreguleret i mindste detalje. Jeg er ikke den eneste, der tænker, hvem der faktisk driver vore banker. Central styring bidrager sjældent til noget positivt. Rammer skal fastlægges og kontrolleres; men at forsøge at bilde os almindelige bankkunder ind, at den næste krise kan forhindres, er ikke i bankkundernes interesse.

Bankerne har i mange år skullet have en egenkapital på 8 %. Kravene er nu nærmest fordoblet, og det kan bankerne ikke bare lige klare. Der er kun en, der kan betale for det, og det er kunden. Uanset om det er direkte ved ændrede priser og gebyrer eller indirekte ved afkast på investeret aktiekapital. Nogle siger, at bankerne selv skal betale, men så naive er der nok ikke mange bankkunder, der er, at de tror på det. I sidste ende er der kun kunderne til at betale.

Der begynder at komme flere håbefulde udsagn om, at ”krisen er ovre”. Der er nok ikke mange i Danmark af generationerne før os, der ville have opfattet det bølgeskvulp, vi har oplevet de seneste år, som en krise. Vi har haft et fantastisk øget forbrug igennem mange år fra midt-firserne, og en opbremsning er nok ikke til nogen skade. Nu har vi som land fået et betalings-overskud, som jeg har læst i avisen, at EU-Kommissionen sandsynligvis vil give Danmark en påtale for. Vi ”dumme” danskere kan ikke finde ud af at forbruge og at ”sparke økonomien i gang”. Jeg kan også læse, at EU samtidig har meddelt, at den private gæld for hver dansker er alt for stor.

Der er sikkert en god forklaring på alle disse krav, vi som almindelige forbrugere bliver udsat for. Jeg vil dog anbefale, at du forsætter med at bruge din sunde fornuft. Har du brug for økonomisk vejledning omkring opfyldelse af dine drømme, så benyt den økonomiske vejledning, du kan få i Oikos. Vore ansatte vil give dig vejledning uden at tænke på sig selv. Der er ingen ansatte i Oikos, der får bonus.

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke for din tillid til Oikos. Foruden at være et pengeinstitut benytter Oikos bl.a. sine overskud og andelskapital til at støtte fattige med muligheden for mikrolån.

Jeg vil ønske jer alle og jeres nærmeste en rigtig god sommer. 
Hilsener Ivor