Andelskassen Oikos

Vestergade 48 F, 1. · 8000 Århus C  tlf. 8668 2333

Nørregade 6, 1. · 1165 København K  tlf. 3336 2332

Mail: aarhus@oikos.dk   -   kbh@oikos.dk

 

Oikosfonden og SKAT

SKAT har skærpet kravene til foreninger og fonde, når det gælder godkendelse som en almennyttig fond, der giver bidragsyderne mulighed for at trække beløbet fra på selvangivelsen.

Tidligere var kravet, at der skulle være min. 100 bidragsydere, men der har ikke været krav om beløbsstørrelsen. SKAT har nu besluttet, at 100 bidragsydere skal betale min. 200 kr. i løbet af et år.
Det betyder, at bidrag på 50 kr. og 100 kr. ikke tæller med, når Oikosfonden skal søge om godkendelse til fortsat at være en almennyttig fond efter § 8 A i Ligningsloven.

Oikosfonden har p.t. ikke 100 bidragsydere, der kan godkendes, og leder derfor efter flere hænder med 200 kr. i.
Det haster også, for bidragsyderne skal indberettes til SKAT inden 1. oktober 2014.
Du kan derfor gøre en forskel, hvis du overfører 200 kr. til Oikosfondens konto: 9860 – 8920008403 inden alt for længe.

På Oikosfondens vegne
Flemming Kramp
Formand