Andelskassen Oikos

Vestergade 48 F, 1. · 8000 Århus C  tlf. 8668 2333

Nørregade 6, 1. · 1165 København K  tlf. 3336 2332

Mail: aarhus@oikos.dk   -   kbh@oikos.dk

 

Oikos' direktør på besøg i Zambia


Spare-/lånegrupper
”Vi besøgte Kaponga Hills i det nordøstlige Zambia. Vi kørte ca. 800 km, og det er en lang dagsrejse. Vi mødte landsbyens spare-/lånegruppe i skolen. Vi præsenterede os for hinanden, og jeg spurgte kvindegruppen, om de ville fortælle, hvad de havde fået ud af at være med i gruppen. Mary Banda rejste sig lidt modstræbende og fortalte genert, at hun havde solgt tomater ved vejkanten. Med et lån fra gruppen havde hun købt en gris, og nu havde hun tre grise.

Det, der gjorde mest indtryk på mig, var den glæde og stolthed, hvormed Mary Banda fortalte, hvad hun havde opnået. Nu ved jeg, hvordan empowerment ser ud. Mary Banda glemmer næsten, at hun er genert, hold da op, sådan en gruppe giver kvinderne stolthed og power – også i forhold til mændene og dermed i lokalsamfundet. Det ændrer stille og roligt indgroede familiestrukturer i kulturen, tror jeg.

Mændene vil være med
Jeg oplevede også, at mændene var nysgerrige og gerne ville være med i spare/låne gruppen. Det opdagede jeg i landsbyen Tigone. Der mødte en stor gruppe kvinder frem, og der var også mange mænd. Det var første gang at jeg oplevede, at mændene var oprigtige nysgerrige efter, hvad kvinderne skulle sammen med os.

Mændene spurgte, om de måtte være med i spare-/lånegruppen. Kvindernes svar var entydigt: ’Kun, hvis I opfører jer ordentlig og gør som os”. I øvrigt stillede kvinderne som krav, at mændene ikke kunne vælges som formand for gruppen, ej heller kasserer eller næstformand. Om der kommer til at være mænd med i gruppen, er jeg faktisk lidt spændt på.

Hønsefarmen
Et af Oikoslånene er givet til en hønsefarm, som vi besøgte. Farmen kørte kun på halv kraft. Deres lastbil var gået i stykker, og under mødet blev det tydeligt, at de manglede nogle ledelseskompetencer til at beslutte, hvad der forretningsmæssigt var mest hensigtsmæssigt at gøre for at kunne betale renter og afdrag på det lån, de har i Oikos.

Vi foreslog dem at sælge lastbilen, når der ikke var penge til at få den repareret, og så investere pengene i høns, så rammerne kunne blive brugt fuldt ud. Vi aftalte også, at projektledelsen skulle sende en fornyet business plan, hvis de ønskede at få deres lån forlænget.

Dette Oikoslån kommer jeg til at følge tæt. Men hvor er det en stor fordel at have set stedet og mødt de mennesker, som jeg skal samarbejde med, for at få projektet på hønsefarmen til at lykkes."